Influence

Projekt dzwiękowy oscylujący w okół szeroko pojmowanej muzyki ambient z elementami dubu . Dźwięki są zbierane z przestrzeni przenośnym rejestratorem i preparowane w studiu nagraniowym w taki sposób żeby nadać im specyficznego eterycznego charakteru. Tak przygotowany materiał dzwiękowy zapisywany jest na samplerze w taki sposób że dźwięki pojawiają się w niesynchronicznych odstępach czasowych nadając całości odrobinę przypadkowości. https://kobuss.bandcamp.com