Sobota 6.07.19

Joryj Kłoc [tutaj: Ł jest wymawiane jako «Ł aktorskie»] -- zespół z Lwowa (Ukraina Zachodnia), któremu udało sie starożytne ukraiński instrumenty rozbrzmiewać w nowoczesny sposób. Krytycy już nazywa zespół jako ukraińska odpowiedź na fińskiej "Apocalyptica". One określają styl Joryj Kłoc jak "art & heavy akustyczny rock". Nazwa grupy pochodzi od tajnej gwary (argot) zamkniętych wspólnot graczy na lirach korbowych i na kobzie. "Joryj"− znaczy "szacowny", "honorowy" i "Kłoc" − "kawałek", "przystojniak", "fragment"; albo "stary", "starszy": niestety, szczegółowe tłumaczenie słowa jest dziś już stracony. We nowoczesnym języku słowo-połączenie "Joryj Kłoc" można tłumaczyć jako "poważny, honorowy człowiek, pan", lub "fajne", lub "świetna, znakomita osoba", albo po prostu − "V.I.P."