Patrycja Lewandowska i Michał Osowski przedstawią podczas piątkowego wieczoru dwa interaktywne występy integrujące taniec z obrazem wideo oraz z dźwiękiem. Pomiędzy występami będzie czas na spontaniczne uczestnictwo publiczności w interaktywnym tworzeniu świetlnego graffiti. Wiodąca idea projektu odnosi się do procesu pracy ukierunkowanego na osiągnięcie stanu percepcyjnego sprzężenia zwrotnego (perceptual feedback), przy użyciu technik interaktywnych w kontekście performance'u. Gdy ruch wywołuje bodziec dla procesów postrzegania (wzrokowych lub słuchowych), a następnie, w odpowiedzi, postrzeganie tego efektu (bodźca) staje się stymulatorem wyzwalającym z kolei działanie ruchu, oraz proces ten jest kontynuowany, to prowadzi to do indukcji trwałej pętli między układem ruchowym a układem czuciowym. Jest to określone jako percepcyjne sprzężenie zwrotne. Pierwszy występ wykorzystuje autorską technikę wideo „light graffiti”, w której ruch jest rejestrowany w postaci śladów świetlnych przechowywanych w kadrze wideo, aby stworzyć trwałą, choć ulotną, wizualną manifestację poruszającego się ciała. Technika wprowadza relację między fizycznym ruchem wykonawcy a efektem wizualnym i jest przejściem z przestrzeni trójwymiarowej w wirtualne „płótno” ekranu projekcji wideo. W drugim występie ruch tancerki jest filmowany, obraz jest przesyłany do komputera, a program komputerowy, śledząc ruch w kadrze wideo, zamienia współrzędne przemieszczającego się ciała w dźwięk. W ten sposób tancerka używając jedynie ruchu swojego ciała może intuicyjnie kształtować swój dźwiękowy performance.