Myślenie Poezji

Warsztaty „Myślenie poezji” realizują postulat Poetyki Marzenia jako Etyki Działania. Warsztaty będą stanowić impuls rozwojowy, inicjując umiejętności wykorzystywania potencjału poetyki do etycznego działania i dążenia ku samorealizacji. Jesteśmy w nieustannym procesie znajdowania własnej drogi do rozumienia świata przez tworzenie własnego języka – a może używamy tylko już wytworzonych schematów mówienia i myślenia? Warsztaty mają na celu zainicjować lub zdynamizować odkrywanie własnej drogi do języka jako sposobu myślenia będącego podstawą do działania. Kluczem do osiągnięcia tego okazuje się poetyka, jako że główną cechą poezji jest innowacyjność – a przez to przekraczanie zarówno siebie jak i kulturowo dostępnych ram myślenia. Umożliwia to wyjście poza schematy poznawcze, stereotypy w postrzeganiu własnych możliwości i pokonanie przeszkód epistemologicznych takich, jak trzymanie się pozorów i słów bezrefleksyjnie przejętych od innych. „Myślenie poezji” to praktyczne warsztaty z tworzenia poezji jako drogi do tworzenia siebie i świata, oparte na teorii epistemologicznej (Gaston Bachelard) , hermeneutycznej (Martin Heidegger) i psychorozwojowej (Abraham Maslow).