Swiat 100%

Warsztat ma na celu pokazanie nierówności globalnych na świecie. Pozwala zaktualizować wyobrażanie o świecie, zweryfikować czy powszechne zdanie oparte jest na wiedzy czy na stereotypach.