Zajęcia Ekspresji Teatralnej

Teatr to zjawisko szczególne w świecie sztuki. To miejsce i ośrodek bardzo wielu, złożonych działań ludzkich. Poprzez różnorodne techniki aktorskie będziemy pogłębiać samoświadomość. Pracować nad ciałem i plastyką ruchu. Uruchamiać prawidłowy oddech, a co za tym idzie nasz zdrowy i naturalny głos. Pogłębiać inteligencję emocjonalną, ale przede wszystkim rozwijać sztukę improwizacji, poprzez pracę z partnerem scenicznym w prawdziwym kontakcie „tu i teraz”, z twórczymi ludźmi jakimi jesteśmy.